God jul fra Trondheim Montessori!

Siste: Vi har sammen med Montessoribarnehagen nylig signert avtale for leie fra august 2019 av ca 2000m2 på Rotvoll – i de gamle lokalene til HIST – rett nord for Equinor. Dette er fabelaktige lokaler og ikke minst uteområder! Vi avventer Trondheim kommunes formelle godkjenning av lokalene, ventelig innen februar 2019. Samme frist har vi på svar fra Utdanningsdirektoratet mht. vår søknad om også å få starte opp med barneskole, i tillegg til vår allerede godkjente ungdomsskole.

Vi satser på inntak av elever for barne- og ungdomsskole i løpet av februar 2019.

Initiativtagerne bak TMU vil skape en skole med en sterk identitet og integritet, med prinsippene for montessoripedagogikk og læreplanen for montessoriskolen som grunnmur. Vi ønsker å bygge en skole med eleven i sentrum. Kort fortalt betyr det å lage Trondheims beste skole for de elever vi til enhver tid har. Eller sagt på en annen måte: vi skal bidra til at du blir den beste utgaven av deg selv.

Hos oss vil du aldri høre begrepet «sterke og svake elever» eller «høyt presterende elever». Vi tror alle elever er sterke. Skolens oppgave er å bistå å finne den enkeltes sterke sider, fremfor å tvinge alle inn i en mal som ikke passer. Noe annet er det at det er elever som har enklere for noen fag enn andre, disse vil vi forsøke å tilby ekstra utfordringer slik at man får noe å bryne seg på. Utover fagene, så har skolen et samfunnsmandat som kan oppsummeres i begrepet «gagns menneske». Dette er kompetanser som er svært vanskelig å måle, men ikke desto mindre viktig. En del elever som er sterke på «gagns menneske», kan til tidere oppleve at det ikke får så lett rent faglig. Disse vil vi forsøke å oppmuntre – ikke minst ved å måle fremgang fra sist vi målte.

I tillegg ønsker vi å fokusere på skolen og skoledagen som et arbeidsfellesskap der elever og lærere er sammen i undervisningstiden. Vi ønsker høy grad av tilstedeværelse fra de ansatte for våre elever for å sørge for et trygt læringsmiljø. Dette legger også et godt grunnlag for læring og tilegnelse av kunnskap. TMU ønsker å fremheve fellesskapet og lagspillet som en viktig nøkkel for tilegnelse av kunnskap og kompetanse, á la Nils Arne Eggens godfot-filosofi. «Vi har ikke enere på Rosenborg, vi spiller hverandre gode».

I søknaden til Utdanningsdirektoratet har vi lagt an til en ungdomsskole med opp til 120 elever ved fullt utbygd skole. Etterhvert vil vi starte en barneskole.

Nærmere om Trondheim Montessoriskoles ambisjoner

Presentasjonen under sier noe om den retningen vi ønsker for TMU. Vi ønsker å knytte oss nært opp til forsknings- og kulturinstitusjonene i Midt-Norge. Vi har et ønske om at elevene skal bli inspirert av og lære av våre beste forskere og kunstnere. Her har Trondheim og regionen rundt mye å by på.

Ta gjerne kontakt med undertegnede om du som elev, forelder, lærer og montessoripedagog ønsker mer informasjon om TMU.

Alt godt!

Frode Fredriksen

– frode@trondheimmontessori.no

– 481 08 721

Trondheim Montessori er medlem både i Norsk Montessoriforbund, Abelia og NHO: