Trondheims beste skole?

Her søker du om skoleplass for 2019/2020.

Ambisjonen vår er å bygge opp Trondheims beste skole.  Dette vil ta litt tid, men det er dit vi skal. Fokus er på anerkjente, velprøvde prinsipper for oppbygging av en Montessoriskole. Derfor starter vi med en liten barnegruppe første året – med langt færre elever enn vi har godkjenning for. Sentralt på en Montessoriskole er individuell opplæring av hvert enkel elev, skape selvstendig tenkende individer og en pedagogikk som baserer seg på orden og omtanke.

Kort sagt, ønsker vi å skape den beste utgaven av hver enkel elev.

Lokalene er nå endelig godkjente av Trondheim Kommune! Og omtrent samtidig fikk vi godkjent barneskole – dvs vi vil på sikt ha alle trinn fra 1. til 10. Vi har pr 4. mars fått god nok tilbakemelding fra Fylkesmannen, til at vi starter inntaket om noen dager. I første omgang fyller vi opp 1., 2. og 3. trinn, og tar de andre trinnene suksessivt deretter. Vi er godkjente for 120 barn, men tar kun inn ca 35 i år – såpass få for å sikre best mulig oppfølging av den enkelte elev.

På Rotvoll er vi samlokalisert med Montessori-barnehagen i Trondheim. Her leier vi godt og vel 2000 kvadratmeter, i de gamle lokalene til lærerutdanningen på NTNU, beliggende rett nord for Equinor. Etter vår mening fabelaktige lokaler og ikke minst uteområder.

Initiativtagerne bak TMU vil skape en skole med en sterk identitet og integritet, med prinsippene for montessoripedagogikk og læreplanen for montessoriskolen som grunnmur. Vi ønsker å bygge en skole med eleven i sentrum. Kort fortalt betyr det å lage Trondheims beste skole for de elever vi til enhver tid har. Eller sagt på en annen måte: vi skal bidra til at du blir den beste utgaven av deg selv.

Hos oss vil du aldri høre begrepet «sterke og svake elever» eller «høyt presterende elever». Vi tror alle elever er sterke. Skolens oppgave er å bistå å finne den enkeltes sterke sider, fremfor å tvinge alle inn i en mal som ikke passer. Noe annet er det at det er elever som har enklere for noen fag enn andre, disse vil vi forsøke å tilby ekstra utfordringer slik at man får noe å bryne seg på. Utover fagene, så har skolen et samfunnsmandat som kan oppsummeres i begrepet «gagns menneske». Dette er kompetanser som er svært vanskelig å måle, men ikke desto mindre viktig. En del elever som er sterke på «gagns menneske», kan til tidere oppleve at det ikke får så lett rent faglig. Disse vil vi forsøke å oppmuntre – ikke minst ved å måle fremgang fra sist vi målte.

I tillegg ønsker vi å fokusere på skolen og skoledagen som et arbeidsfellesskap der elever og lærere er sammen i undervisningstiden. Vi ønsker høy grad av tilstedeværelse fra de ansatte for våre elever for å sørge for et trygt læringsmiljø. Dette legger også et godt grunnlag for læring og tilegnelse av kunnskap. TMU ønsker å fremheve fellesskapet og lagspillet som en viktig nøkkel for tilegnelse av kunnskap og kompetanse, á la Nils Arne Eggens godfot-filosofi. «Vi har ikke enere på Rosenborg, vi spiller hverandre gode».

I søknaden til Utdanningsdirektoratet har vi lagt an til en ungdomsskole med opp til 120 elever ved fullt utbygd skole. Etterhvert vil vi starte en barneskole.

Nærmere om Trondheim Montessoriskoles ambisjoner

Presentasjonen under sier noe om den retningen vi ønsker for TMU. Vi ønsker å knytte oss nært opp til forsknings- og kulturinstitusjonene i Midt-Norge. Vi har et ønske om at elevene skal bli inspirert av og lære av våre beste forskere og kunstnere. Her har Trondheim og regionen rundt mye å by på.

Ta gjerne kontakt med undertegnede om du som elev, forelder, lærer og montessoripedagog ønsker mer informasjon om TMU.

Alt godt!

Hilsen

Linda T Hoff, inntaksansvarlig

Epost: styrer.forskerspiren@mb-s.no

tel/sms: 45511601

Trondheim Montessori er medlem både i Norsk Montessoriforbund, Abelia og NHO: