Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) mente at utdanning var nøkkelen til en fredeligere verden, og hele livet arbeidet hun utrettelig for barns rettigheter. Hun ble nominert til Nobels fredspris tre ganger for sitt arbeid (https://montessorinorge.no/om-montessori/maria-montessori/).

Maria Montessori ble født i Ancona, Italia i 1870.  Hun var enebarn og hadde en tradisjonell far og en ambisiøs mor. De flyttet til Roma da Maria var 2 år gammel.

Maria Montessori var en kvinne med stort pågangsmot og høye ambisjoner. Hun ville utdanne seg til å bli ingeniør, men oppdaget raskt at det å være en kvinne som ønsket å utdanne seg skulle møte store hindringer. På tross av dette valgte hun å studere medisin og ble Italias første kvinnelige lege.

Under medisinstudiet måtte Montessori tilbringe mye tid alene på likhuset om natten for å studere menneskekroppen. Det var ikke tillatt at mannlige og kvinnelige medisinstudenter arbeidet sammen.

I 1897 arbeidet Montessori som frivillig på en psykiatrisk forskningsklinikk tilknyttet universitetet i Roma. Gjennom dette arbeidet kom hun i kontakt med et asyl for mentalt tilbakestående barn.  Det var her interessen for barns psykiske helse og barns utdanning startet. 

Maria Montessori forelsket seg i Montesano som var hennes kollega. Sammen fikk de sønnen Mario. På den tiden kunne ikke kvinner arbeide og oppdra barn samtidig. Maria reiste derfor bort de siste månedene før fødselen og fikk sønnen Mario på landsbygden. Her plasserte hun Mario i en forsterfamilie.  Hun besøkte han så ofte hun kunne. Montesano giftet seg etter hvert med en annen kvinne.

Under arbeidet på asylet studerte hun pedagoger som Itard og Seguin som igjen var inspirerte av Rousseau og Frøbel. Hun fikk utviklet pedagogisk materiell som hun presenterte for barna og lot dem utforske med. Barna var frie til å gjøre det de ville med materiellet så lenge de ikke misbrukte det. Etter hvert så Montessori at disse barna utviklet seg mer og mer: De fikk interesser for bokstaver, matematikk og mye mer. Barna fikk mulighet til å ta eksamen på lik linje med de såkalte normale barna og skåret like godt som de på eksamen. Montessori ble da nysgjerrig på hva hun kunne få til i den vanlige skolen med riktig pedagogisk materiell.

6.januar 1907 åpnet Montessori den første Casa den Bambini (Barnas hus) i Roma.  Hun hadde da kun et enkelt rom som hun hadde sitt pedagogiske materiell i. Hun fikk ansatt datteren til vaktmesteren i bygget som skulle passe på barna, uten å lære dem noe. Montessori presenterte materiellet til barna og brukte mye tid på å observer barna, bytte ut materiell og tilføre nye ting. Etter bare noen måneder kunne hun se endringer hos barna, de ble høfligere, laget mat, vasket opp etter seg, de jobbet med materiellet begynte å skrive sine navn, viste interesser for nye ting.  Hun oppdaget at barna kunne konsentrere seg over en lengere periode, de virket roligere, ble mer selvstendige og tok vare på omgivelsene sine.

Etter hvert som barna utviklet seg og flere ble kjent med arbeidet hun gjorde spredte ryktet seg fort.  Allerede året etter åpnet hun en ny barnehage og flere kom kort tid etter dette. Hennes metode ble i løpet av kort tid kjent i hele Europa og i 1912 ga hun ut boken «The Montessori Method»

I 1913 tok hun med seg sønnen Mario til USA for første gang. Der holdte hun foredrag i Washington DC for blant annet president Wilsons datter. Som etter hvert fikk startet opp en montessoribarnehage i kjelleren på det hvite hus.

Hun åpnet AMI som også i dag er den mest anerkjente Montessori utdanningen. Hennes oldebarn er fortsatt en aktiv del av AMI. 

Montessori holdt kurs i flere land og skoler åpnet nå i hele verden. Hun mente at metoden krevde en stor endring i syn og holdninger til barn. Hun fulgte derfor nøye opp den opplæringen hun ga.

Mussolini fant stor interesse for arbeidet Maria Montessori gjorde med barna og trodde at denne metoden kunne brukes for å få barn til å fremme hans syn. Han bidro derfor til åpningen av svært mange Montessori skoler i en periode. Da han forsto at Maria Montessori ikke ville gjøre dette og at hennes metode var der for å skape fred og gjøre barna selvstendige fikk han stengt alle Montessori-institusjoner i Italia og Tyskland. Under andre verdenskrig ble alle bøker bredt og hun flyktet til India hvor hun bodde under hele 2. verdenskrig. 

India er det landet i dag som har flest Montessori skoler.

Etter andre verdenskrig flyttet Montessori tilbake og fikk gjenåpnet de fleste Montessori institusjonene på nytt. Hun fortsatte å utvikle pedagogikken, utdanne pedagoger og holde foredrag helt frem til hennes døde i 1952. Hun rakk å besøke Norge en gang før hun døde.