Om styret

Linda Torgersen Hoff – styremedlem

Linda er daglig leder i Trondheims eneste Montessori-barnehage. Hun er opptatt av at vi får til et helt Montessori-løp fra barnehage til ungdomsskole i Trondheim.

Mobiltelefon 907 77 324 linda050878@gmail.com

Käte I. Instefjord – styremedlem

Kontaktlærer på Montessori Lyse i Oslo https://monlyse.no

mobiltelefon 91765678 kate@monlyse.org

Gunnar Østgaard – styreleder

Gunnar har god oversikt over internasjonal forskning om skole, har gjennom årene hatt verv ved skoler og barnehager. Jobber mye i skjæringspunktet skole, Stortinget og bredt forankret internasjonal skoleforskning. Har bl a fått utgitt Sir Kern Robinsons første bok på norsk.

mobiltelefon +47 466 88 000 gunnar@trondheimmontessori.no