Om styret

Vi som står bak Trondheim Montessori Ungdomsskole.

Gunnar Østgaard – styreleder

Gunnar har god oversikt over internasjonal forskning om skole, har hatt verv ved en steinerskole og er en oppriktig engasjert entusiast med hensyn til norsk skole. Han kan nås på

mobiltelefon +47 466 88 000

e-post gunnar@trondheimmontessori.no

http://www.conexus.no/myoutime/

Trine Tinglum – styremedlem

Trine er utdannet sykepleier og har mange år bak seg i faget på sykehus og sykehjem. Hun har et brennende hjerte for skolen og skoleutvikling, også sett fra et helsefaglig perspektiv. Hun kan nås på

mobiltelefon +47 920 92 213

e-post trinetinglum@live.no

Linda Torgersen Hoff – styremedlem

Linda er daglig leder i Trondheims eneste Montessori-barnehage. Hun er opptatt av at vi får til et helt Montessori-løp fra barnehage til ungdomsskole i Trondheim. Hun kan nås på

mobiltelefon +47 907 77 324

e-post linda050878@gmail.com

http://www.montessoribarnehagen-solsikken.no/avdeling.asp?Avd_ID=2904