Til ansatte

Vi som står bak realiseringen av Trondheim Montessori Ungdomsskole er svært interessert i å komme i kontakt med montessoripedagoger og andre pedagoger som brenner for sine elever og sine fag. Trondheim Montessoriskole ønsker å presentere det ypperste innen alle fag og vi ønsker selvsagt en stab med dedikerte lærere.

Utlysning av stillinger

Trondheim Montessori Ungdomsskole har fått godkjenning av Utdanningsdirektoratet til å starte ny skole basert på Montessori-pedagogikk og læreplan for Montessori-skolene. Vi trenger lærere med kompetanse innenfor Montessori-metodikk og pedagogikk. Vi utlyser inntil videre 5,5 stillinger, hvorav kravet er at minimum 50 % av lærerne skal være ferdig utdannede Montessori-pedagoger.

I tillegg ønsker vi at lærerne innenfor norsk, engelsk og matematikk har minimum 60 studiepoeng innenfor disse fagene. Bortsett fra dette søker vi lærere som kan dekke alle undervisningsfag. Vi vektlegger høy tilstedeværelse for elevene, individuelle planer og optimal tilrettelegging for hver enkelt elev, samt vurderingspraksis i tråd med bestemmelsene forskrift og læreplan og ellers god faglig og sosial kompetanse.

  • Montessoripedagogikk og didaktikk
  • Realfag, teknologi og innovasjon
  • Språkfag
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving og estetiske fag
  • Filosofi, kritisk tenkning og dannelse
  • Sosial- og spesialpedagogikk

Vi har også ambisjoner om å knytte oss opp mot forskningsmiljøene ved NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag som et ledd i å sørge for forskningsbasert praksis. Dermed stiller vi høye krav til våre ansatte om at man underviser etter forskningsbaserte metoder med variasjon og solide fagkunnskaper.

Vi søker lærere som anerkjenner elevens egne krefter med hensyn til å tilegne seg kunnskap og erfaring, og at dette ikke skjer først og fremst skjer lineært, men ved fordypning og egenevaluering under veiledning fra lærerne. Vi vil også legge vekt på observasjon av elevens læringsprosesser, slik at lærerne kan evaluere og veilede jevnlig underveis gjennom skoleåret.

Lærerne våre skal være tydelige ledere som stiller krav til elevene ut i fra de forutsetningene de har for læring. Samtidig ønsker vi lærere som har evne og vilje til å løse konflikter og sosiale utfordringer i samarbeid med elevene og de foresatte, etter som dette legger det beste grunnlaget for et godt læringsmiljø. Dette vil stå høyt på dagsorden for vår skole.

Vi starter en ny skole i et spennende miljø etter som Trondheim har sterke miljøer innenfor utdanning og forskning. I tillegg starter vi i lokaler idyllisk plassert ved Nidelva og Bybrua med Lykkens Portal som nærmeste naboer. Dette vil gi oss mange muligheter for en aktiv, spennende og motiverende undervisning.

Alle våre ansatte må legge fram ny politiattest. Trondheim Montessori Ungdomsskole inngår tariff- og arbeidstidsavtaler med sine ansatte. Søknadsfristen er 15. mai.

Du kan også lese stillingsutlysningene våre på websidene til Norsk Montessoriforbund.

Spørsmål? Ta kontakt med inntaksansvarlike Linda på telefon 45511601 evt via epost soknad@trondheimmontessori.no