Til foresatte

Trondheim Montessoriskole er organisert under Norsk Montessoriforbund. Du finner mer informasjon på forbundets websider om Maria Montessori, grunnleggeren av den opprinnelige montessoriskolen og pioneren bak montessoripedagogikken. Her vil du i tillegg finne opplysninger om læreplanen for montessoriskolene og annen grunnleggende informasjon:

http://www.montessorinorge.no

Vi ønsker å skape en skole innenfor trygge rammer, både for foreldre og elever og vi ønsker å knytte til oss gode lærekrefter med kunnskap og erfaring basert på humanistisk tenkning og filosofi innen flere felt, som:

  • Montessoripedagogikk og didaktikk
  • Realfag, teknologi og innovasjon
  • Språkfag
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving og estetiske fag
  • Filosofi, kritisk tenkning og dannelse
  • Sosial- og spesialpedagogikk

Vi har også en ambisjon om å knytte oss til forsknings- og undervisningsmiljøene ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Høgskolene i Sør- og Nord-Trøndelag, samt kunst og kulturkrefter fra regionen for eksterne bidrag som kan gjøre undervisningen utfyllende og interessant for elevene.

Styret for Trondheim Montessori har i møte 01.04.17 valgt å opprettholde kravet til foreldre og foresatte om skolepenger iht. budsjett godkjent av Utdanningsdirektoratet 31.01.17. Dette utgjør kr 1 200,- pr. måned, og skal blant annet dekke utgifter til innkjøp av datamaskiner med tilhørende lisenser til elevene.

Her Billedserie lq5 er et lite album for nedlasting med bilder fra skoleområdet.