Maria Montessori 150år!

31. august er det 150 år siden Maria Montessori ble født.

Hver dag hedres Maria Montessoris livsverk i hjem, barnehager og skoler over hele verden. Det er nå mer enn 25 000 montessoriskoler og -barnehager spredt over 140 land, og montessoripedagogikken brukes stadig på nye områder og for å hjelpe flere mennesker. Et eksempel er arbeidet som nå gjøres med eldre og demente, der prinsippene i montessoripedagogikken gir selvstendighet, verdighet og fellesskap til eldre som er avhengige av hjelp.

Mer om Maria Montessoris bursdag her.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close