FAU: 30km/t i Ark. Ebbels veg!

FAU-leder ved Trondheim Montessoriskole, Kristin Kandschur er intervjuet i Nidaros. no. Hun opplever at bilister «raser forbi» sjuåringen hennes. Nå kan det skje noe. – Det er bratt å sykle der, og de som jobber i området raser forbi med bil. Nå er det også så mørkt, og jeg hadde ønsket meg en mye lavere fartsgrense, sier Kristin Kandshur.

Hun er leder i FAU ved Trondheim Montessori-skole, og har en gutt på sju år. Familien er bosatt på Leangen, og sjuåringen sykler til og fra skolen hver dag. Som regel sykler sønnen sykkelstien bak Hangaren på Lade, og så videre til Montesorriskolen i Arkitekt Ebbels vei. Spesielt ved innkjørselen og parkeringsplassen til Equinor opplever hun at det er tung tra!kk.

– Det er mange unger i området som skal både til Montessoriskolen og til Steinerskolen, men bilene har så høy fart dere nede. Vi tør ikke slippe han over denne veien. Det er så mye tra!kk, og ingen beskyttelse, sier Kandshur.

Vil senke fartsgrensa

Før formannskapet tirsdag, har kommunedirektøren kommet med et forslag som kan påvirke tra!kken på Rotvoll.

Ifølge sakspapirene har flere skoler og barnehager har etablert seg i Rotvollområdet innerst i Ariktekt Ebbells vei, og Kommunedirektøren har i den forbindelse mottatt henvendelser fra foreldre som mener at fartsnivået langs veien ikke er forenlig med den økte aktiviteten i området. Tra!kkmengden har følgelig økt, slås det fast i papirene.

Kommunedirektøren foreslår å sette ned fartsgrensa fra 50 km/t til 30 km/t langs den kommunale veien Arkitekt Ebbells vei

Den nye fartsgrensen skal gjelde på de i overkant av 400 meterne innerst i veien

– En begynnelse

Kandshur sier at de har trent med sjuåringen i et år for at han skulle bli trygg på å sykle til skolen. Han har også på seg både lys og refleksvest.

Kandshur er glad at det nå gjøres noe i området, men er fortsatt bekymret for tra!kksikkerheten.

– 30 km/t er en begynnelse, i alle fall. Jeg tenker at politiet også burde vært der og sett om fartsgrensa faktisk blir overholdt. Det er mange som kjører fortere.

Ønsker også bedre skilting

I Rotvollområdet er det i dag flere skoler og barnehager: Steinerskolen, Montessoriskolen, Idrettsungdomsskolen, Lukas videregående skole, Steinerbarnehagen Rotnissen, Montessoribarnehagen, og Fjæraskogen barnehage.

Til sammen er skolene og barnehagene godkjent for over 700 barn og elever.

Det vil derfor være naturlig å redusere fartsgrensen i dette området der det vil være mye aktivitet, argumenterer kommunedirektøren med.

Det ønskes også bedre skilting i området i forslaget.

«I tillegg til å innføre 30 km/t innerst i Ariktekt Ebbells vei, så vil det skiltes 50 km/t på den resterende delen av veien der det i dag mangler skilt. Dette er etter avkjøringen fra Haakon VIIs gate og ved den private veien ned mot Equinor sin virksomhet. Det vil settes opp et vikepliktsskilt der den private veien fra Equinor møter Arkitekt Ebbells vei, for å tydeliggjøre vikeforholdene. Fareskilt 142 («Barn» med underskilt «Skole») som i dag står ved Steinerskolen, skal i «yttes lenger opp i veien for å gjøre bilister mer oppmerksomme på aktiviteten i området».

FAU medlem Geir Arne Skogstad fulgte opp med e-post i går kveld til formannskapet i Trondheim Kommune:


«From: Geir Arne Skogstad <gaskogstad@gmail.com>
Date: Mon, Nov 30, 2020 at 11:36 PM
Subject: Formannskapsmøte i Trondheim Tirsdag 1/1

Hei,

Jeg ønsker å vise til sak som skal opp i formannskapet i morgen Tirsdag 1/12 som omhandler regulering av fartsgrense i Arkitekt Ebbels gate på Rotvoll.
Leder i FAU ved Trondheim Montessoriskole ble i dag intervjuet av Avisa Nidaros om saken. Jeg er selv medlem av FAU der da min sønn går på den skolen.Vi vil gjerne fremme vårt synspunkt om at det like gjerne kan reguleres med 30 km/t i hele gaten, helt fra krysset til Haakon 7s gate, og ikke bare de innerste 400 m.Den farligste overgangen er nettopp den nærmest krysset der. Svingen ut av rundkjøringen tilsier dessuten at man ikke kan holde mer enn snaut 30 km/t der likevel. Og 50 km/t for de 100 meterne fra denne fotgjengerovergangen og frem til avkjøringen til Equinor blir jo litt overflødig. Selve krysset til Equinor, med to gangfelt i 90grd. Vinkel er også uoversiktlig pga buskaset ved jernbanelinja der.
Vi ber om hjelp til å argumentere i formannskapet for at hele Arkitekt Ebbells vei får 30-km/t som fartsgrense, og gjerne med fartsreduserende tiltak også.

På forhånd tusen takk.
Mvh Geir Arne Skogstad Pva FAU Trondheim Montessoriskole»

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close