Årsmøte i Stiftelsen Trondheim Montessoriskole

Styret i stiftelsen innkaller foreldre ved skolen til årsmøte torsdag 27. mai 2021 kl 16.30.

Møtet vil avholdes i både auditoriet på skolen og på Teams. Årsmøtet er åpent for alle foresatte, men for å imøtekomme eventuelle begrensninger i forhold til smittevern foreslås kun 1 foresatt pr. barn ved fysisk oppmøte. Se tilsendt epost for detaljer og innkalling.

Saker til årsmøtet må sendes styreleder Gunnar Østgaard innen tirsdag 14. mai.
epost: gunnar@trondheimmontessori.no, spørsmål på tlf 466 88 000.