Uteskole planlagt av elevene

Hva mener Tinn Montessoriskole med «going out»? I læreplanen for montessoriskolen står det at skolene forplikter seg til å skape et læringsmiljø hvor det er naturlig at barna i tillegg til arbeidet på skolen bruker sitt lokalmiljø til å utforske natur og samfunn. Utemiljøet blir en læringsarena, og elevene skal læres opp til å ta mer og mer ansvar for å organisere og gjennomføre utflukter. Mer her