Livsmestring i montessoriskolen

Når jeg blir spurt om å forklare hva montessoripedagogikken går ut på, ender jeg som oftest med å forklare metoden. Jeg gir eksempler på typiske montessoriaktiviteter i hjemmet, i barnehagen eller på skolen. Avhengig av hvem som spør, kommer jeg med eksempler på hvordan hverdagen er organisert i en montessoribarnehage eller -skole. Jeg beskriver metoden når jeg burde fokusere på målet med utdanning. Hva vil vi oppnå? Hva er målet med montessoripedagogikken? I «Education for a New World» skriver Montessori: «We must help the child to act for himself, will for himself, think for himself (…)». Tittelen på boken forteller mye om hva Montessori mente var målet med utdanning. Hennes tanker er like aktuelle i dag. Vi utdanner fortsatt barna våre for en ny verden. En verden som vi ikke vet hvordan vil se ut. Å kunne handle selv, ville selv og tenke selv vil uansett være grunnleggende ferdigheter…. Mer her

Directly above shot of school children lying on floor in classroom
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close