929 89 000 er vårt nye nr :-)

Vi har fått ntt telefonnnummer med følgende innvalg:

1 – småtrinn

2 – stortrinn

3 – SFO

4 – rektor

5 – økonomi/styreleder

6 – helsesykepleier