Montessoripedagogikken og fred

“The Science of Peace, were it to become a special discipline, would be the most noble of all, for the very life of humanity depends on it. So, also perhaps, does the question of whether our entire civilization evolves or disappears.”
– Maria Montessori

Tekst: Eirin Eikås, Montessori Norge

Noe av det første jeg gjorde da jeg begynte å jobbe i Montessori Norge i 2015, var å besøke Bambini montessoribarnehage i Hamar for å lage en reportasje om fred. Jeg kom fra en jobb som journalist i NRK Østlandssendingen, og nå skulle jeg lage medlemsblad for det norske montessoriforbundet. Jeg visste at fredstanken var sentral i montessoripedagogikken, samtidig strevde jeg med å få helt grep om hva det ville si i praksis. Jeg var redd for at vi skulle sitte og snakke om selvfølgeligheter. For hvordan kan et så stort mål som «fred på jord» i en barnehage bli noe mer enn tomme ord? Mer her