Hvorfor aldersblanding?

I en montessoriskole er elevene ikke delt inn etter årskull, men i aldersblandede grupper. Dette er et helt grunnleggende prinsipp i montessoripedagogikken. Slik oppstår naturlige minisamfunn der elevene får mange muligheter til å utvikle sin sosiale kompetanse med vennskap på tvers av alder, og de får oppleve å ha ulike roller i gruppa.

I klasserommet jobber elevene med ulike fagområder. En liten gruppe kan få en presentasjon i grammatikk på gulvet med en pedagog, samtidig sitter tre elever ved et gruppebord og jobber selvstendig med noe helt annet. Noen elever tar seg av vanning og høsting i skolehagen, andre er på kjøkkenet for å lage lunsj til hele elevgruppa. Å bidra til fellesskapet og å ta vare på miljøet er en helt naturlig del av skoledagen. Elevene er med på å holde oversikt over arbeidet sitt i loggbøker og i samtale med lærer. Som samfunn snakker vi ofte om «ansvar for egen læring», men det er en ferdighet som må øves på, og som barna må få bruke lang tid på å mestre.

Dette er et rammeverk som gjør det enklere å tilpasse undervisningen til den enkeltes nivå. Aldersblanding og at alle ikke jobber med akkurat det samme samtidig, er også med på å minske fokuset på konkurranse. I et grupperom med barn fra seks til ni år, får elevene oppleve å ha ulike roller. De eldste kan veilede og være rollemodeller for de yngre. Ved å se hva andre barn jobber med kan elevene få små smakebiter på noe som de ikke er riktig klare for å fordype seg i ennå, eller få repetert det de selv har lært tidligere. Dette understreker også de store sammenhengene i fagene, de ser hvor de har vært, og de ser hvor de skal.

Aldersblandingen gjør også at den naturlige variasjonen i for eksempel leseferdigheter blant barn som tilfeldigvis er født samme år, blir mindre synlig. Å samarbeide med andre som er ulik deg selv, er en mulighet til å trene toleranse og respekt for andres synspunkt, og øve på dialog.

Innlegg hentet fra https://www.facebook.com/montessorinorge/