Hvorfor har ikke Montessoriskoler karakterer?

Et av mine forbilder er Maria Montessori. Bildet hennes var på 1000 lire-seddelen da jeg var barn i Italia. Hun ser faktisk ut som min bestemor som også var lærer. Når jeg var liten trodde jeg at det var bilde av bestemor på seddelen. Kanskje det er derfor jeg ble lærer selv? Nå har jeg vært lærer på universitet siden 1994, og underveis har jeg utviklet en idé om at man bør fjerne karakterer fra universitetssystemet og erstatte dem med noe som er mer nyttig for individet og planeten. Og nå kommer min fortelling og argumentasjon.

Corriere della Sera publisert 150 år etter Maria Montesorris fødsel en artikkel med de ti viktigste budene i hennes lære. Hvis du kan italiensk, eller hvis du vet hvordan du bruker google translate, kan du lese artikkelen her selv, den er åpen.

«Hjelp meg å gjøre det selv». Dette er hjørnesteinen i Montessori-metoden. Vendepunktet, som radikalt endret måten å behandle barn på. Før Maria Montessori ble barn ikke ansett som autonome og sansende vesener, men vedheng av foreldre og voksne generelt. «Hjelp meg å gjøre det selv» oppsummerer alle prinsippene for metoden i en enkelt setning: barnet ber den voksne om hjelp fordi han trenger ham. Det han vil er å «gjøre» fordi bare på denne måten vil han lære fritt. Til slutt understreker han at han ønsker å gjøre «alene», læreren skal ha tilsyn med, og være ved hans side, uten å forstyrre utviklingen av det som er grunnleggende for ethvert menneske, uavhengighet. Les mer her

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close