Maria Montessori og 8. mars

I Maria Montessoris levetid var det ikke uvanlig at jenter og gutter gikk på adskilte skoler. Forventningene til dem og mulighetene de fikk, var ulike. På mange måter ble kvinner og barn sett på med samme blikk: Mindre intelligente og kapable, og dersom de fikk frihet til å bestemme over seg selv kom de til å bli helt uregjerlige!

Montessori var selv feminist og foregangskvinne. Hun var opptatt av rettigheter, likelønn og likeverd.

Barn absorberer fordommer og stereotypier. Derfor er det så viktig at vi har et forberedt miljø og forberedte voksne. En barnehage der alle barn får delta i praktiske hverdagsaktiviteter og øve på selvstendighet. Skoler der alle får følge sine interesser og bruke sine evner, uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn.

Vil du vite mer? Da anbefaler vi dette webinaret i anledning kvinnedagen om montessoripedagogikk og Maria Montessori: https://youtu.be/AYMAUQ3nX94

God 8. mars!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close