Livsmestring i montessoriskolen

Når jeg blir spurt om å forklare hva montessoripedagogikken går ut på, ender jeg som oftest med å forklare metoden. Jeg gir eksempler på typiske montessoriaktiviteter i hjemmet, i barnehagen eller på skolen. Avhengig av hvem som spør, kommer jeg med eksempler på hvordan hverdagen er organisert i en montessoribarnehage eller -skole. Jeg beskriver metoden når jeg burde fokusere på målet med utdanning. Hva vil … Fortsett å lese Livsmestring i montessoriskolen

Uteskole planlagt av elevene

Hva mener Tinn Montessoriskole med «going out»? I læreplanen for montessoriskolen står det at skolene forplikter seg til å skape et læringsmiljø hvor det er naturlig at barna i tillegg til arbeidet på skolen bruker sitt lokalmiljø til å utforske natur og samfunn. Utemiljøet blir en læringsarena, og elevene skal læres opp til å ta mer og mer ansvar for å organisere og gjennomføre utflukter. … Fortsett å lese Uteskole planlagt av elevene

Årsmøte i Stiftelsen Trondheim Montessoriskole

Styret i stiftelsen innkaller foreldre ved skolen til årsmøte torsdag 27. mai 2021 kl 16.30. Møtet vil avholdes i både auditoriet på skolen og på Teams. Årsmøtet er åpent for alle foresatte, men for å imøtekomme eventuelle begrensninger i forhold til smittevern foreslås kun 1 foresatt pr. barn ved fysisk oppmøte. Se tilsendt epost for detaljer og innkalling. Saker til årsmøtet må sendes styreleder Gunnar … Fortsett å lese Årsmøte i Stiftelsen Trondheim Montessoriskole

FAU: 30km/t i Ark. Ebbels veg!

FAU-leder ved Trondheim Montessoriskole, Kristin Kandschur er intervjuet i Nidaros. no. Hun opplever at bilister «raser forbi» sjuåringen hennes. Nå kan det skje noe. – Det er bratt å sykle der, og de som jobber i området raser forbi med bil. Nå er det også så mørkt, og jeg hadde ønsket meg en mye lavere fartsgrense, sier Kristin Kandshur. Hun er leder i FAU ved Trondheim Montessori-skole, … Fortsett å lese FAU: 30km/t i Ark. Ebbels veg!

Maria Montessori 150år!

31. august er det 150 år siden Maria Montessori ble født. Hver dag hedres Maria Montessoris livsverk i hjem, barnehager og skoler over hele verden. Det er nå mer enn 25 000 montessoriskoler og -barnehager spredt over 140 land, og montessoripedagogikken brukes stadig på nye områder og for å hjelpe flere mennesker. Et eksempel er arbeidet som nå gjøres med eldre og demente, der prinsippene i … Fortsett å lese Maria Montessori 150år!