Inntak

Det har vært ordinært inntak med søknadsfrist 1. april. Det sendt ut tilbud og 16 elever har takket ja til plass. Nye elever vil bli tatt opp fortløpende i løpet av skoleåret 2019/2020. Vi har tillatelse til å ta opp inntil 120 elever, men det vil være et tak på 35 elever dette første året.

Søknadsprosessen

  • Send inn søknaden
  • Dere får enten et tilbud om plass, eller et avslag.
  • Hvis dere får et tilbud om plass vil dere også få en tidsfrist for å akseptere tilbudet om skoleplass.
  • Hvis dere takker ja til skoleplassen vil det bli sendt melding til kommunen der dere har skoleplass i dag.
  • Velger dere å takke nei, vil det ikke gå noen beskjed til kommunen.

Hvordan søke?

  1. Digital søknad her.
  2. E-post: Send skjema som du finner her, og send på epost til soknad@trondheimmontessori.no
  3. Brev: Last ned og skriv ut søknadspapirene her. De sendes så til: Montessoribarnehagen Solsikken, v. styrer Linda Hoff, Strindvegen 18, 7030 Trondheim

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Linda på telefon 45511601 eller via epost soknad@trondheimmontessori.no

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close