En skoledag på Trondheim Montessoriskole

08.00-08.30
Vi åpner for de som kommer tidlig på skolen

C:\Users\Styrer Forskerspiren\Pictures\bilder strindvegen\106321_strindvegen_18a\_mg_4829.jpg

Barna gjør seg klar til skoledagen. Henger opp yttertøyet før de går over hyllene sine i garderoben for å se om de har alt som de trenger.  Barna lærer seg å ta vare på det de har og bretter klærne sine fint før de vasker hendene og går inn i klasserommet.

08.30 – 11:30
Skoledagen starter med en 3 timers arbeidsperiode

C:\Users\Styrer Forskerspiren\Downloads\IMG_20180614_081243.jpg

Når barna kommer inn i klasserommet kan de velge jobber ut ifra interesser og ønsker. Barna kan jobbe individuelt eller sammen med andre barn. Er gruppa på 20 barn kan barna i teorien jobbe med 20 forskjellige ting på en gang. Barna får mulighet til utvikle konsentrasjon, ordenssans, samarbeidsevner, selvstendighet samt lysten og gleden av å lære.

Samtidig som dette pågår gir montessorilærene presentasjoner til barn individuelt eller i grupper. En annen viktig oppgave lærerne har, er å observere barna for å se hvor langt de har kommet, hva de mestrer, hva trenger de mer presentasjoner av eller nye presentasjoner i. Lærerne fører logger over det barna gjør, slik at de hele tidene har oversikt over hvert enkelt barn. Dette gjør at de til enhver tid kan gi barna det de trenger for å utvikle seg videre.

11.30 – 13.00
Rydding, lunsj og utetid

C:\Users\Styrer Forskerspiren\Pictures\album18\_mg_4802.jpg

Før lunsj samler vi barna til en liten samling før barna dekker bordene og gjør klart til måltidet.

Et måltid skal være en hyggelig del av dagen der vi jobber mye med harmoni og høflighet. Barna lærer seg å sette pris på god mat og alt rundt et måltid. Etter måltidet rydder barna alt slik at avdelingene er klar til arbeidsøkt 2.

13.00 – 14:30
Arbeidsperiode

C:\Users\Styrer Forskerspiren\Downloads\IMG_20180608_092857.jpg

14:30
Skolen er ferdig for dagen

14:30 – 16:30
Skolefritidsordning for de som har det


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close