En skoledag på Trondheim Montessoriskole

08.00-08.30
SFO ute i skolegården.

Bilde av elev som sykler i skolegården


08.30 – 11:30
Skoledagen starter med ei 3 timers arbeidsøkt.

Bilde av presentasjon

Når barna kommer inn i klasserommet kan de velge arbeid ut ifra interesser og ønsker. Barna kan jobbe individuelt eller sammen med andre barn. En gruppe på 20 barn kan i teorien arbeide med 20 forskjellige aktiviteter samtidig. Barna får mulighet til utvikle konsentrasjon, ordenssans, samarbeidsevner, selvstendighet samt lysten og gleden av å lære.

Bilde av materiell i klasserommet

Samtidig som dette pågår gir montessorilærerne presentasjoner til barn individuelt eller i grupper. En annen viktig oppgave lærerne har, er å observere barna for å se hvor langt de har kommet, hva de mestrer og hvilke presentasjoner som bør bli gitt videre. Barna og lærerne fører logg over hva som gjøres hver dag, slik at de hele tidene har oversikt. Dette gjør at lærerne til enhver tid kan gi barna det de trenger for å utvikle seg videre.

11.30 – 12.45
Lunsj og utetid

Bilder av elever i skolegården

Et måltid skal være en hyggelig del av dagen der vi jobber mye med harmoni og høflighet. Her lærer barna seg å sette pris på god mat og den gode samtalen rundt matbordet. Etter måltidet rydder barna lunsjrommet og går ut. Utetiden varer i 1 time.

12.45 – 14:30
2.arbeidsøkt.

Bilde av materiell i klasserommet

14:30
Skolen er ferdig for dagen.

14:30 – 16:30
Skolefritidsordning for de som har det.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close