Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (SFO) er en sentral del av barndommen og skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas interesser, alder og funksjonsnivå . Skolefritidsordningen skal gi barn omsorg og tilsyn før og etter skoletid.

Alle barn på Trondheim Montessoriskole får tilbud om skolefritidsordning til elever på 1-4 trinn og for barn i 1-7 trinn med særskilt behov for tilrettelegging.
Det er et åpent inntak, slik at man kan søke hele året.

Åpningstidene er kl. 08:00 – 08:30 og kl. 14:30 – 16:30 hver dag.

For tiden er fast månedspris 2500 kr pr. mnd for heltidsplass og 2000 kr pr. mnd for deltidsplass.

Les mer om vedtekter for SFO og søknadsskjema her: