Skolehelsetjenesten

Tilstedeværelse for helsesykepleier vår 2023:
Torsdag 11.mai
Torsdag 25.mai
Torsdag 8.juni
Torsdag 22.juni


Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier
Kirsti Berg Jensen
Tlf. 902 65 307
kirsti.berg.jensen@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut
Anne Ragna Aarli
Tlf. 482 02 112
anne-ragna.aarli@trondheim.kommune.no

Ergoterapeaut
Sandra Karlsen
Tlf. 911 12 954
sandra.karlsen@trondheim.kommune.no

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per epost.

For mer info, se
Trondheim Kommune – Skolehelsetjenesten