Spørsmål og svar om montessori

Hvorfor skal jeg velge montessoripedagogikken for mitt barn?
I montessoripedagogikken observerer man hvert barn mens de arbeider, og bruker dette til å vite både hva de har lært og hva det fremdeles trenger tid på å lære. Ved å sørge for at alle til enhver tid får utfordringer som er tilpasset deres nivå, opplever vi både at skolehverdagen oppleves mer meningsfull og at barna lettere holder motivasjonen.

Hvordan er det faglige innholdet sammenlignet med vanlig norsk skole?
Den norske Montessoriforeningen har laget en fagplan som er godkjent av UDIR (Utdanningsdirektoratet). Den har det samme faglige innholdet som den offentlige læreplanen. Det er måten det undervises på som er annerledes.

Hva er forskjellen i pedagogikken sammenlignet med den offentlige skolen?
Det er nesten ikke tavleundervisning i Montessoripedagogikken. I stedet foregår undervisningen enten en til en eller i små grupper. Her demonstrerer læreren materialet eleven skal jobbe med, før hun/han trekker seg tilbake og lar eleven jobbe videre alene. Det lages individuelle månedsplaner for alle barn, og det er ikke forventet at flere barn skal være på samme sted samtidig. Montessoripedagogen fokuserer på at det i seg selv skal være motiverende å jobbe med stoffet, og vil derfor lete etter andre måte å jobbe med stoffet på, om barnet ikke virker interessert.

Hvordan fungerer den 3 timers lange arbeidssyklusen på morgenen?
Når arbeidssyklusen begynner, vandrer barna ofte rundt i rommet. De kan sosialisere seg med klassekamerater eller se etter arbeid som engasjerer. En lærer kan gi en presentasjon eller veilede et barn til å velge et bestemt materiale i løpet av denne tiden. Når formiddagen utvikler seg, finner barna arbeid som interesserer dem.  Vi kan etter hvert se barn som er så konsentrerte at de ikke lar seg forstyrre av noe. Et enkelt arbeid kan vare i godt over en time. Under denne tre timers syklusen vil barna ha tilgang på blant annet frukt for å kunne opprettholde konsentrasjonen før lunsj.

Hva ønsker vi å oppnå med en tre timers arbeidsperiode?

  • En dypere konsentrasjon
  • En tilfredsstillelse med ferdigstillelsen av arbeidet
  • Ønsket om å lære gjennom materialene
  • Spenning om og fokus på arbeidet

Disse resultatene er tydelige i ansiktene og atferden til Montessori-barn. De lærer aktivt i det tilrettelagte miljøet og utstråler glede i sitt arbeid.

Hva skjer med det sosiale nettverket til barn som ikke går på nærskolen?
Vår erfaring fra andre montessoriskoler er at barna vanligvis ender opp med dobbelt sett av sosiale nettverk, ett fra skolen og et fra jevnaldrende der de bor. Barna begynner gjerne å blir mer aktive sosialt rundt 1. klasse. Dette betyr at vi vanligvis ser at barna også får nye venner i nærmiljøet, selv om de går på en skole som er et stykke unna.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close