Praktisk Informasjon

Skoledagen starter 08:30 og slutter 14:30. Lunsj og pause er det fra 11:45 til 13:00.

Det tilbys SFO fra 08:00 til 16:30. Ved behov for tilbud fra 7:30 vil vi også kunne finne løsninger for det. For høsten 2020 vil prisen for barn som skal ha SFO bli totalt 4400 inkludert skolepenger. Om man ikke ønsker å benytte seg av SFO i feriene vil totalprisen for skolen og SFO være 4000 pr mnd.

Vi deler kokk med barnehagen og barna får varm mat til lunch og etter skolen. Foreldrene betaler matpenger som dekker dette.

Trondheim Montessoriskole er en privatskole og det koster 1400 NOK per måned å ha et barn der. Fra august vil prisen øke til 1500. Vi har dessverre ikke muligheter for søskenrabatt, siden vi i stedet har fokusert på å få egenbetalingen så lav som mulig. På sikt er målet at skolen skal bli gratis, men det kan ta noe tid da vi har noe gjeld som skal nedbetales fra oppstartsåret.

Barn som går på privatskole har også rett på gratis skoleskyss, hvis de har mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2. – 10. klasse) til Trondheim Montessoriskole, selv om de har en nærskole som er nærmere. Dette gjelder til og fra skolen, ikke til og fra SFO, men man kan feks bruke skoleskyss til skolen, men så hente barna selv etter SFO. Last ned og fyll ut skjema. Det må leveres til rektor som sender det videre.

Rektor (fungerende): Monica tel 415 05 330 monica@trondheimmontessori.no
Økonomi/admin: Gunnar 466 88 000 gunnar@trondheimmontessori.no
Adresse: Arkitekt Ebbells veg 22, 7053 Ranheim Link

Vi har egen togstasjon på Rotvoll !

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close