Praktisk Informasjon

Skoledagen starter 08:30 og slutter 14:30. Lunsj og pause er det fra 11:45 til 13:00.

Det tilbys SFO fra 08:00 til 16:30. Ved behov for tilbud fra 7:30 vil vi også kunne finne løsninger for det. SFO tilbys som heltidsplass (5 dager i uka) til 2500 kr pr. mnd, og deltidsplass (3 dager i uka) til 2000 kr pr. mnd.

Vi deler kokk med barnehagen og barna får varm mat til lunch og etter skolen. Foreldrene betaler matpenger som dekker dette.

Trondheim Montessoriskole er en privatskole og det koster 1500 NOK per måned å ha et barn her. Vi har dessverre ikke muligheter for søskenrabatt, men vi har i stedet fokusert på å få egenbetalingen så lav som mulig.

Barn som går på privatskole har også rett på gratis skoleskyss, hvis de har mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2. – 10. klasse) til Trondheim Montessoriskole, selv om de har en nærskole som er nærmere. Dette gjelder til og fra skolen, ikke til og fra SFO, men man kan feks bruke skoleskyss til skolen, men så hente barna selv etter SFO. Last ned og fyll ut skjema. Det må leveres til rektor som sender det videre.

Rektor: Monica, tlf. 916 81 924 monica@trondheimmontessori.no


Økonomi/styreleder: Gunnar, tlf.466 88 000 gunnar@trondheimmontessori.no

Adresse: Arkitekt Ebbells veg 22, 7053 Ranheim Link

Det finnes også togstasjon på Rotvoll !

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close