Praktisk Informasjon

Skoledagen starter 08:30 og slutter 14:30. Det er en times lunsj og pause fra 11:30 til 12:30 hver dag.

Det tilbys SFO fra 08:00 til 16:30. Ved behov for tilbud fra 7:30 vil vi også kunne finne løsninger for det.

Vi deler kokk med barnehagen og barna får varm mat til lunch og etter skolen. Foreldrene betaler matpenger som dekker dette.

Trondheim Montessoriskole er en privatskole og det koster 1400 NOK per måned å ha et barn der. Vi har dessverre ikke muligheter for søsken rabatt, siden vi i stedet har fokusert på å få egenbetalingen så lav som mulig.

Barn som går på privatskole har også rett på gratis skoleskyss, hvis de har mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2. – 10. klasse) til Trondheim Montessoriskole, selv om de har en nærskole som er nærmere. Dette gjelder til og fra skolen, ikke til og fra SFO, men man kan feks bruke skoleskyss til skolen, men så hente barna selv etter SFO. Last ned og fyll ut skjema. Det må leveres til rektor som sender det videre.

Rektor: Linda T. Hoff
Telf: 45511601
Adresse: Arkitekt Ebbells veg 22, 7053 Ranheim Link

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close