Velg en skole som tilpasser seg barnet ditt!

I montessoripedagogikken er tilpasset undervisning normalen for ALLE.

Høsten 2019 starter Trondheims første Montessoriskole. Vi starter med 1. – 4. klasse, men vil etterhvert bli en 1. – 10. klasse. Det vil være ca 20 barn høsten 2019. Du kan lese litt om hvordan barnas oppstart blir her.

Montessoripedagogikken fokuserer på å la alle barna lære ting i sitt tempo og gleden i det å lære. Det er verken motiverende å lære om ting du allerede kan, eller å stadig oppleve nederlag, fordi du ikke har grunnlag til å forstå det som undervises.

Barna er delt inn i aldersblandede grupper. Det gir mindre fokus på å sammenligne seg med andre, og mer fokus på: “Hva skal jeg lære i dag?”

Vi har ansatt lærere og gjør den siste finpussen på lokalene nå.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close