Med barnets egenverdi og læringslyst i sentrum.

Velkommen til Trondheims eneste Montessoriskole!

Vi startet Trondheims første Montessoriskole i 2019. Da hadde vi 19 elever – for skoleåret 2020/21 har vi 34 elever. Vi har idag 1.-6. trinn, vi vil etterhvert som elevene våre vokser til, også starte opp ungdomsskole (ventelig august 2022). Høsten 2021 kommer vi i hovedsak til å ha inntak til førstetrinn. Du kan lese litt om hvordan barnas oppstartsår i 2019 var her.

Montessoripedagogikken fokuserer på å la alle barna lære ting i sitt tempo – gleden i det å lære. For det er jo ikke særlig motiverende å lære om ting du allerede kan, eller å stadig oppleve nederlag, fordi du ikke har grunnlag til å forstå det som undervises.

Barna er delt inn i aldersblandede grupper, og vi er mer opptatt av den enkeltes fremgang enn av å rangere elever med karakterer. Det gir mindre fokus på å sammenligne seg med andre, og mer fokus på: «Hva vil jeg lære i dag?»

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close