Med barnets egenverdi og læringslyst i sentrum.

Velkommen til Trondheims eneste Montessoriskole!

Siste: Søknadsfrist for skoleår 2022/23 er 1.februar 2022 – meld gjerne din interesse her!

Vi startet Trondheims første Montessoriskole i 2019 og vi hadde da 19 elever på 1.-4.trinn. Vi har idag 30 elever på 1.-6. trinn, og vi vil etterhvert som elevene våre vokser til, også starte opp ungdomsskole (ventelig august 2023). Du kan lese litt om hvordan barnas oppstartsår i 2019 var her.

Montessoripedagogikken fokuserer på å la alle barna lære i sitt tempo – å få oppleve gleden i det å lære. For det er jo ikke særlig motiverende å lære om ting du allerede kan, eller å stadig oppleve nederlag, fordi du ikke har grunnlag til å forstå det som undervises.

Barna er delt inn i aldersblandede grupper, og vi er mer opptatt av den enkeltes fremgang enn av å rangere elever med karakterer. Det gir mindre fokus på å sammenligne seg med andre, og mer fokus på: «Hva vil jeg lære i dag?»

Selvstendighet

«Aller mest læringsglede opplever vi i Montessori når pedagogene/lærerne er i bakgrunnen, og hvor barnas egen læringslyst styrer skolehverdagen».

Vi har erfart at barn som ønsker og kan jobbe selvstendig, er de barna som trives aller best hos oss. Maria Montessori så at barn har et naturlig behov for selvstendighet. De vokser på å mestre aktiviteter eller situasjoner selv. Selvtillit er basert på det de føler at de mestrer, og miljøet er planlagt for å ivareta dette. Barna bestemmer i stor grad selv hva de skal arbeide med.

De får tilgang på undervisningsmateriell som er tilpasset det enkelte barns utviklingstrinn. Materiellet er progressivt, det ene skritt leder til det neste. Metoden er bygget opp trinn for trinn. Mye av materiellet er selvkontrollerende; barna skal selv se om de arbeider riktig eller galt. Barna bestemmer i stor grad selv tempoet de skal arbeide i, noe som Maria Montessori så som en essensiell del av metoden.»

Her er en video fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som viser hvordan barn med ulik grad av selvstendighet, pakker sin skolesekk.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close