Velg en skole som tilpasser seg barnet ditt!

I montessoripedagogikken er tilpasset undervisning normalen for ALLE.

Søknadsfrist 1.April

Høsten 2019 starter Trondheims første Montessoriskole. Vi startet med 1. – 4. klasse, men vil etterhvert bli en 1. – 10. klasse. Det har vært ca 20 barn høsten 2019. Du kan lese litt om hvordan barnas oppstart var her. For skoleåret 2020/2021 vil vi utvide med ca 16 barn ekstra.

Montessoripedagogikken fokuserer på å la alle barna lære ting i sitt tempo og gleden i det å lære. Det er verken motiverende å lære om ting du allerede kan, eller å stadig oppleve nederlag, fordi du ikke har grunnlag til å forstå det som undervises.

Barna er delt inn i aldersblandede grupper. Det gir mindre fokus på å sammenligne seg med andre, og mer fokus på: “Hva skal jeg lære i dag?”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close