Velg en skole som tilpasser seg barnet ditt!

I montessoripedagogikken er tilpasset undervisning normalen for ALLE.

Vi har ledige plasser -velkommen!

Trondheims første Montessoriskole ble etablert i 2019. Vi vil fra skoleåret 2020/21 ha elever i 1. – 5. klasse. Vi vil etterhvert som elevene våre vokser seg til, bli en 1. – 10. skole. Vi har hatt ca 20 barn første skoleår. Du kan lese litt om hvordan barnas oppstart var her. For skoleåret 2020/2021 vil vi utvide med ca 10 barn.

Montessoripedagogikken fokuserer på å la alle barna lære ting i sitt tempo og gleden i det å lære. For det er jo ikke særlig motiverende å lære om ting du allerede kan, eller å stadig oppleve nederlag, fordi du ikke har grunnlag til å forstå det som undervises.

Barna er delt inn i aldersblandede grupper, er mer opptatt av den enkeltes fremgang enn av å rangere elever med karakterer. Det gir mindre fokus på å sammenligne seg med andre, og mer fokus på: “Hva skal jeg lære i dag?”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close