Velg en skole som tilpasser seg barnet.

I montessoripedagogikken er tilpasset undervisning normalen for ALLE. Eller: Fra "Lisa gikk til skolen" til "Skolen gikk til Lisa".

Velkommen til Trondheims eneste Montessoriskole!

Trondheims første Montessoriskole ble etablert i 2019. Vi hadde i fjor 19 elever og har i år nesten doblet antall elever på trinn 1-5. Vi vil etterhvert som elevene våre vokser til, bli en 1. – 10. skole. Vi regner derfor med å starte ungdomsskole i august 2022. Du kan lese litt om hvordan barnas oppstartsår var her.

Montessoripedagogikken fokuserer på å la alle barna lære ting i sitt tempo og gleden i det å lære. For det er jo ikke særlig motiverende å lære om ting du allerede kan, eller å stadig oppleve nederlag, fordi du ikke har grunnlag til å forstå det som undervises.

Barna er delt inn i aldersblandede grupper, er mer opptatt av den enkeltes fremgang enn av å rangere elever med karakterer. Det gir mindre fokus på å sammenligne seg med andre, og mer fokus på: «Hva vil jeg lære i dag?»

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close