Foreldreutvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg – FAU

FAU er foreldrenes talerør på skolen. Foreldrenes arbeidsutvalg skal arbeide for å skape et godt samhold mellom skolen og hjemmet, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. I tillegg tar FAU fortløpende tak i saker som foreldre melder inn.

Skolens foreldreutvalg består av følgende foreldrerepresentanter:
1.- 4.-trinn: Bjørn Berg
5.- 7.trinn: Geir Arne Skogstad (Leder)

FAU kan kontaktes på epost: fau@trondheimmontessori.no
eller direkte til leder Geir Arne på tlf. 90860968.

Sosialkomite

Foreldregruppa på skolen har også en sosialkomite som arbeider for et sosialt miljø som er inkluderende og hvor den sosiale tilhørighet til skolen blir styrket. Oppgavene er å organisere sosiale aktiviteter for elevene utenfor skoletid, gjerne i forbindelse med oppstart på høsten, høytider eller andre begivenheter gjennom året.

Følgende foreldre har ansvar for å organisere dette:
Ida Carina Dahle, Marit Skogstad, Anne Grethe Øien, Natasa Nord, Charite Mendez

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close