Foreldreutvalg

illustrasjon av foreldregruppe

Foreldrenes arbeidsutvalg – FAU

FAU er foreldrenes talerør på skolen. Foreldrenes arbeidsutvalg skal arbeide for å skape et godt samhold mellom skolen og hjemmet, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU er ansvarlig for å holde foreldremøter èn gang i semesteret (fortrinnsvis rett etter skolestart på høsten og rett etter nyttår). I tillegg tar FAU fortløpende tak i saker som foreldre melder inn.

Skolens foreldreutvalg består av fire foreldrerepresentanter, to fra 1.- 2. trinn og to fra 3.- 5.trinn.
1.- 2.-trinn: Kristin Kandshur (Leder) og Ling Lin
3.- 5.trinn: Geir Arne Skogstad og Solhild Stridsklev

FAU kan kontaktes på epost: fau@trondheimmontessori.no,
eller direkte til leder Kristin på tlf. 98090820.

Sosialkomite

Foreldregruppa på skolen har også «selvoppnevnt» en sosialkomite som  arbeider for et sosialt miljø som er inkluderende og hvor den sosiale tilhørighet til skolen blir styrket. Oppgavene er å organisere sosiale aktiviteter for elevene utenfor skoletid, gjerne i forbindelse med oppstart på høsten, høytider eller andre «feiringsdager» gjennom året.

Fire foreldre har tatt på seg oppgaven med å organisere dette:
Guro Olsborg, Marit Skogstad, Marte Hoff, Vanessa Vidal Thrane.

illustrasjon av barn som leker

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close