Om Oss

Trondheim Montessoriskole er en skole er en ny skole som starter høsten 2019. Den ligger på Rotvoll og har fantastiske lokaler både ute og inne. Oppstart vil være 19. august med ca 20 barn. Vi vil ha løpende opptak hele første skoleår, men vil maks ta opp 35 barn.

Skolen skal bli en 1 – 10 klasse skole, men i høst starter vi opp med barn i 1 – 4 klasse. Vi vi legge til nye trinn ettersom skolen vokser, men alle som starter nå kan forvente å gå på Trondheim Montessoriskole til de er ferdige med 10. klasse.

Skolen er drevet av en ideell organisation, som har som hovedmål å gi et skoletilbud for elever som vil noe.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close