Hvordan var oppstarten?

Hvordan var det å starte i 1. klasse?

Det første skoleåret 2019/2020 var det ikke så mange barn som hadde erfaring fra Montessori fra tidligere. Vi jobbet mye med gruppedynamikken i starten. Barna ble kjent med hverandre. Vi hadde fokus på gruppepresentasjoner, harmoni og høflighetsøvelser. Vi jobbet med å gi dem redskaper for å kunne bli selvstendige i klasserommet. Vi ser nå veldig gode resultater av det arbeidet vi og barna har gjort, barna har kommet langt med materiellet og jobber godt i klasserommet.

Vi ser at barn som har startet på skolen i den senere tiden raskt kommer inn i gruppa og finner seg til rette. Vi har fått tilbakemelding fra foreldrene om at de opplever at barna trives godt på skolen og at barna deler mer av det de lærer på skolen med foreldrene hjemme. Vi har fått en veldig fin gruppe med barn som liker å jobbe og å lære.
Enkelte barn kan oppleve overganger til noe nytt som mer skremmende enn andre. Vi har da jobbe ekstra hardt med disse barna for å gjøre dem trygge med oss voksne og med de andre barna.

Overgangen fra vanlig skole (2 – 4 klasse)

Det er mange barn som starter senere på montessoriskoler. Dette er nok en stor overgang for mange. I en montessoriskole må barna lære seg å jobbe selvstendig, ta ansvar og kunne strukturere seg selv, for å få utført det arbeidet de skal. Ofte er dette noe barna liker og fint klarer å tilpasse seg. I åpningsåret vil dette være noe vi jobber med alle barna med. Vi vil bruke mye tid på dette i starten.

For barn som starter etter august, vil starten oppleves på en litt annen måte. Lærere vil presentere mye materiell for det nye barnet, og harmoni og høflighetsøvelser. De andre barna som er i klassen vil hjelpe med å ta imot nye barn, vise materiell til dem og lære dem å rydde etter seg. Barn som har gått i montessoriskoler en stund er ofte dyktige på å ta imot andre barn slik at nye barn raskt føler tillit og trygghet i sitt nye klasserom med nye venner.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close