Hvordan blir oppstarten?

Hvordan blir det å starte i 1. klasse?

Dette første året vil det ikke være mange barn som har erfaring fra Montessori fra tidligere. Vi vil jobbe mye med gruppedynamikken i starten. Barna blir kjente med hverandre. I tillegg blir det fokus på gruppepresentasjoner, harmoni og høflighetsøvelser. Vi jobber med å gi dem redskaper for å kunne bli selvstendige i klasserommet.

Erfaringer som er delt med oss fra andre skoler er at denne prosessen ofte går raskt. Her er det barn som ikke har klare grupperinger fra før av, dette gjøre at alle barna starter med likt utgangspunkt. Barna raskt finner seg til rette på skolen og trives vanligvis godt etter kort tid.

Enkeltbarn som kan oppleve overganger til noe nytt som mere skremmende enn andre. Vi vil da jobbe ekstra hardt med disse barna for å gjøre dem trygge med oss voksne og med de andre barna.

Overgangen fra vanlig skole (2 – 4 klasse)

Det er mange barn som starter senere på montessoriskoler. Dette er nok en stor overgang for mange. I en montessoriskole må barna lære seg å jobbe selvstendig, ta ansvar og kunne strukturere seg selv, for å få utført det arbeidet de skal utføre. Ofte er dette noe barna liker og fint klarer å tilpasse seg. I åpningsåret vil dette være noe vi jobber med alle barna med. Vi vil bruke mye tid på dette i starten.

For barn som starter etter august, vil starten oppleves på en litt annen måte. Lærere vi presentere mye materiell for det nye barnet og harmoni og høflighetsøvelser. De andre barna som er i klassen vil hjelpe med å ta imot nye barn, vise materiell til dem og lære dem å rydde etter seg. Barn som har gått i montessorskoler en stund er ofte dyktige på å ta imot andre barn slik at nye barn raskt føler tillit og trygghet i sitt nye klasserom med nye venner.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close